Treballa amb la fundació Contracta amb la fundació
Treballa amb la fundació Contracta amb la fundació

ELS QUI SOM?

La Fundació València Activa del Pacte per a l'Ús de la Ciutat de València - Comunitat Valenciana és una entitat depenent de l'Ajuntament de València i compta amb la participació dels agents econòmics i socials més representatius: UGT, CCOO i la Confederació Empresarial Valenciana. Té la missió d'impulsar i coordinar les polítiques d’ocupació i desenvolupament econòmic local en la ciutat, posicionant i projectant València com una ciutat estratègica i generadora d'ocupació. 

En el mes d'Abril de 2016, la Fundació impulsa la marca València Activa, que sorgeix per la necessitat existent de coordinar les estructures de l'Ajuntament de València en matèria de desenvolupament econòmic, ocupació, formació i emprenedoria.

València Activa és un símbol del compromís amb la ciutadania, que cerca la recuperació de l'ocupació, la creació de noves oportunitats i una xarxa institucional per a contribuir al suport a les iniciatives empresarials de caràcter social, així com a les xicotetes empreses i als autònoms.

Un dels principals serveis de València Activa en matèria d'ocupació és l’Agència d’Ocupació València Activa, un instrument que engega activitats d'intermediació laboral amb la finalitat de proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seues característiques i, també, un catàleg de formació per a millorar les seues oportunitats laborals. D'altra banda, selecciona per a les empreses les persones treballadores més apropiades als seus requeriments i necessitats.Ocupació

Amb l'objectiu d'aproximar els serveis de València Activa a la ciutadania, comptem amb el servei d'Informació i assessorament ‘Barris per l'Ocupació’ l'objecte de la qual és informar a totes les persones en cerca activa d'ocupació de València de l'oferta, acostant els nostres serveis municipals a la ciutadania dels diferents barris de la nostra ciutat. 


En representació del teixit emprenedor, comptem amb Vit Emprende, la xarxa d'emprenedors innovadors de València. Els seus membres tenen la possibilitat d'intercanviar coneixement, col·laborar en activitats de R+D+i, transferir tecnologia, establir sinergies a través del treball en xarxa i mantenir contacte amb entitats destacades en l'àmbit de l’emprenedoria valenciana. Els resultats d'aquest treball conjunt deriven en benefici directe de l'economia i dels ciutadans fomentant l'ocupació i la creació d'empreses.


La Fundació té com a objectius:

 • Treballar amb les persones que pateixen un major índex de desocupació i majors dificultats d'inserció en el mercat laboral: joves, persones aturades de llarga durada, persones amb discapacitat, dones, persones immigrants, així com qualsevol altre col·lectiu que es trobe en risc d'exclusió social.
 • Desenvolupar i gestionar programes d'Educació i Formació (Permanent de persones Adultes, Contínua, Ocupacional, etc.) amb una visió integral, per a millorar els coneixements, competències i aptituds de les persones, potenciant així la seua qualificació professional.
 • Col·laborar amb altres institucions públiques i privades per a la generació de nova ocupació i la consolidació de l'existent, la millora de la qualitat i l'estabilitat de l'ocupació.
 • Gestionar tot tipus de programes que faciliten el trànsit de l'etapa escolar a la vida laboral.
 • Executar i gestionar programes de foment de l'ocupació i autoocupació, així com de promoció i formació empresarial.
 • Promoure i facilitar la igualtat d'oportunitats per a l'accés de la dona al mercat laboral.
places
 • Desenvolupament de propostes tècniques de coordinació amb agents socials i econòmics, amb organismes públics i sector privat implicant-los en la lluita contra la desocupació. Acostar la Fundació a empreses i altres organismes i institucions públiques i privades per a establir convenis de col·laboració.
 • Gestionar les polítiques actives d'ocupació derivades del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
 • Convertir-se en titulars de serveis d'acció social, promoció de la dona, joves, persones immigrants, persones de la tercera edat, persones amb discapacitat i altres grups o sectors socials requerits d'especial protecció, en l'àmbit dels serveis socials, a fi de promoure la seua formació integral així com la seua integració social i laboral.
 • Elaboració, desenvolupament i gestió de programes de contingut mitjà ambientals. Engegada de campanyes de conscienciació i sensibilització social de respecte a l'entorn urbà i al medi ambient. Tot açò sota la consideració del medi ambient com a potencial nínxol de creació d'ocupació.
 • Gestió de programes en l'àmbit de la cultura, l'esport, la dependència, els i les menors, etc, quan tinguen incidència en l'ocupació.
 • Qualssevol altres finalitats que contribuïsquen a generar activitats que promoguen i fomenten l'ocupació i la formació, incidint positivament en la lluita contra la desocupació, la igualtat d'oportunitats i la integració laboral i social.POLÍTICA DE QUALITAT