València Activa analitza la important labor dels observatoris socioeconòmics locals per a conèixer la realitat demogràfica de les ciutats

  • València Activa organitza al costat de Redel el ‘I Seminari-Trobada Estatal d'Observatoris Socioeconòmics i Urbans Locals’
  • Les jornades tenen per objectiu estudiar la composició dels observatoris, intercanviar metodologies i compartir bones pràctiques entre els observatoris locals d'ocupació

L'àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible de l'ajuntament de València organitza, a través de València Activa i al costat de Redel (Xarxa d'entitats per al Desenvolupament Local), el ‘I Seminari-Trobe Estatal d'Observatoris Socioeconòmics i Urbans Locals’. Unes jornades, en les quals participen també la Universitat de València –calme de la trobada-, Servef, CC.OO. PV, UGT-PV, USE CV i CEV, tenen per objecte estudiar la composició dels observatoris, intercanviar metodologies i compartir bones pràctiques entre els observatoris locals d'ocupació.

I Seminari-Trobada Estatal d'Observatoris Socioeconòmics i Urbans Locals

Al llarg de les jornades s'estudiarà el paper dels agents socials en l'Observatori Socioeconòmic d'Ocupació i Formació de la ciutat de València, que ha sigut abordat pels representants en el Consell de l'Observatori dels membres del patronat de la Fundació CV Pacte per l'Ocupació de la Ciutat de València: CC.OO. PV, UGT-PV, USE CV i CEV.

D'altra banda, se celebraran dues taules de bones pràctiques d'Observatoris, on participaran experts d'aquest tipus de centres d'anàlisis i interpretació de dades de tot el país, com el Servei d'Estadístiques Econòmiques de l'Institut Canari d'Estadística, l'Observatori d'Ocupació i Economia de Múrcia ‘L'Apuntada’, la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, l'Observatori Urbà de Saragossa, l'Observatori urbà de Inguralde- Garapen de l'Associació basca d'Agències de Desenvolupament i, com no, de l'Observatori Socioeconòmic d'Ocupació i Formació de la ciutat de València.

La trobada es va clausurar amb una dinàmica compartida amb participació de representants dels Observatoris Socioeconòmics i Urbans Locals de la Xarxa d'Entitats de Desenvolupament Local (REDEL).