Treballa amb la fundació Contracta amb la fundació
Treballa amb la fundació Contracta amb la fundació

Pacte per a l'ocupació

PACTES PER A l'OCUPACIÓ EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA?

L'Ajuntament de València juntament amb diferents  Agents Socials i  Empresarials de la ciutat, van signar en març de l'any 2001 el  primer Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València. Amb una vigència de tres anys, el Pacte tenia  com a objectiu fonamental la cerca de solucions al problema de la desocupació. El Pacte va ser confirmat per la Generalitat Valenciana, mitjançant Conveni subscrit en el mes de setembre de l'any 2002, la qual cosa va suposar la inclusió del Servef en el mateix.


Conclosa la vigència del primer Pacte, les entitats signatàries, van considerar necessari la signatura d'un segon Pacte, que servira com a marc de diàleg i cooperació, per a afavorir totes aquelles actuacions integrals de creació d'ocupació. Així la signatura del segon Pacte, va tenir lloc el 21 d'octubre de 2004, sent subscrit per l'Ajuntament de València, CEV (Confederació Empresarial Valenciana), CEPYMEV (Confederació Empresarial de la Xicoteta i Mitja Empresa Valenciana), UGT-PV (Unió General de Treballadors del País Valencià) i CC.OO-PV (Comissions Obreres del País Valencià). Aquest segon Pacte va ser reconegut pel Servef mitjançant Conveni de Col·laboració signat el 29 de setembre de 2005.


El tercer Pacte es va signar el 14 de juliol de 2008, subscrivint-se pels mateixos actors del pacte anterior i, amb una vigència de tres anys. Els objectius del mateix, així com les seues línies d'actuació estan inspirats en les recomanacions del Consell Europeu de Luxemburg i el de Lisboa i les directrius per a l'ocupació d'ells derivades, el Pla Nacional del Regne d'Espanya, el Pla Operatiu Integrat de la Comunitat 2007/2013 de Desenvolupament Regional de la Generalitat Valenciana i el PAVACE II.


El 28 de setembre de 2011 es va signar el quart Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València, pels mateixos Agents econòmics i Socials dels pactes anteriors, juntament amb l'Ajuntament de València. Els seus objectius estan inspirats en les recomanacions i línies d'actuació de l'Estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, Europa 2020, el Pla Nacional del Regne d'Espanya, el Pla Operatiu de la Comunitat 2007/2013 de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana, etc.


El 28 de maig de 2015 es va signar el cinquè Pacte per a l'Ocupació subscrita per l'Excm. Ajuntament de València, CEV (Confederació Empresarial Valenciana), UGT-PV, (Uniò General de Treballadors- País Valencià) CCOO-PV (Comissions Obreres del País Valenciá) i  ÚS (Unió Sindical Obrera)

Els pactes per a l'ocupació continuen sent un instrument fonamental per a arribar al consens que permeta establir les vies més plausibles per a aconseguir els objectius d'organització i millora de les polítiques actives d'ocupació. En aquest sentit, se signa el VI Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València (2017-2020) al març de 2018, emmarcat dins dels canvis rellevants en les institucions europees i convergint amb la Nova estratègia UE-2020. Per tant, els objectius estan inspirats en les recomanacions i línies d'actuació d'aquesta estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador Europa 2020, i en les directrius integrades de la UE. La seua missió principal és la consecució d'ocupació per a totes les dones i homes de la ciutat de València, especialment en els seus sectors més característics, i potenciar-los a través d'una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.