Treballa amb la fundació Contracta amb la fundació
Treballa amb la fundació Contracta amb la fundació

Estudis

DIAGNÒSTIC TERRITORIAL

Sota el Programa AVALEM Territori, finançat pel SERVEF, es pretén obtindre un millor coneixement de la realitat socioeconòmica de la ciutat per tal d'adequar les polítiques d'ocupació al territori, realitzant un diagnòstic territorial de la ciutat de València amb perspectiva d'ocupació.

Ha consistit en un procés d'esforç col·lectiu i de reflexió que persegueix, en última instància, la millora de la qualitat de vida dels i les valencianes.

Els objectius assolits amb este diagnòstic són:

  • Identificació dels sectors i àmbits d'impacte social en els quals s'emmarcaran les oportunitats d'ocupació.
  • Identificació de les organitzacions locals idònies per impulsar les oportunitats.
  • Identificació dels jaciments d'ocupació amb major potencial a partir de les necessitats identificades.
  • Identificación de oportunidades de generació d'activitats econòmiques d'impacte social i les oportunitats d'ocupació existents.
  • Mapatge e identificació de xarxes d'actors al territori: administracions públiques, agents socials i econòmics, associacions, fundacions i altres actors estratègics.
  • Identificació d'oportunitats que permeten un efecte cascada de creixement, desenvolupament local i creació d'ocupació.
  • Anàlisi del Mercat de treball i identificació dels recursos del territori.
  • Anàlisi de la Innovació Territorial com a element potenciador per al desenvolupament local: Innovació empresarial, Innovació institucional i Innovació Social. 

Entitat: Fundació C.V. Pacte per l'Ocupació de la ciutat de València. Data d'inici: 23 de desembre de 2016. Data de finalització: 30 de setembre de 2017.Subvenció concedida: 50.000 €

Diagnòstic Territorial per al Foment de l'Ocupació a la Ciutat de València. 2018

Document operatiu


Diagnostico

 Informes 
Informes específics sobre Mercat de Treball

Dones: 

Joves:

Majors de 54 anys: 

Personas desocupades de llarga durada: 


Informe Mercat de Treball: Moviment laboral Registrat en la Ciutat de València (LABORA)

2019

2018

2017


Informe Indicadors Socioeconòmics de la Ciutat de València (EPA)

2019

2018

2017


Memòries de la Fundació València Activa del Pacte per l'ocupació de la Ciutat de València-CV


Fonts estadístiques

  - EPA 

  - SEPE 

  - LABORA

  - Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana

  - Oficina estadística. Ajuntament de València


Informes d'Agents Socials i Econòmics pertanyents al Pacte per l'Ocupació

  - UGT-PV 

  - CC.OO. País Valencià

  - Confederaciò Empresarial Valenciana