Treballa amb la fundació Contracta amb la fundació
Treballa amb la fundació Contracta amb la fundació

Contratació

La Fundació, en un exercici de transparència, igualtat d'oportunitats i pública concurrència per als diferents proveïdors, engega la secció “Contracta amb Nosaltres” de la seua pàgina web, on consten els contractes menors i on es poden trobar els tràmits de contractació que realitza.

El seu objectiu és el de donar visibilitat i difusió als projectes que duu a terme amb la intenció que qualsevol proveïdor puga estar al corrent de les necessitats de la FCVPE i puga presentar la seua proposta de treball. Aquesta lliure concurrència, a més, permetrà la maximització i optimització dels recursos econòmics de la Fundació.

Pel que fa a la necessitat de contractar a través d'un contracte menor, el funcionament serà el següent. Quan un servei de la FCVPE tinga una necessitat, penjarà un anunci en aquesta secció. Aquest anunci contindrà una descripció de l'objecte del contracte, la despesa màxima del mateix i el termini de presentació d'ofertes, així com un email de contacte, de tal manera que els proveïdors puguen presentar ofertes i optar a ser seleccionats en l'adjudicació del contracte menor. Una vegada que haja sigut adjudicat a una empresa, es publicarà en l'apartat “Contractes finalitzats” de la secció l'anunci de la resolució de l'adjudicació.

Contrats menors

El funcionament d'aquesta secció és senzill. La Fundació forma part del sector públic i celebra contractes menors amb empresaris amb capacitat d'obrar i que compten amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació.

Quan un servei de la FCVPE tinga la necessitat de realitzar un contracte menor, publicarà un anunci en aquesta secció, que contindrà una descripció de l'objecte del contracte, la despesa màxima del mateix, termini de presentació d'ofertes, així com un e-mail de contacte, de tal manera que els proveïdors interessats puguen presentar les seues propostes i optar a ser seleccionats en l'adjudicació del contracte menor.

Una vegada que haja sigut adjudicat a una empresa, es publicarà, en l'apartat “Contractes finalitzats” de la secció, l'Anunci de la Resolució de l'adjudicació.

Cal tenir en compte que són contractes menors aquells, l'import dels quals, exclòs l'IVA, siga inferior a 50.000,00 € quan es tracte d'obres, o a 18.000,00 €, quan es tracte d'altres contractes i que tinguen una durada no superior a un any, sense possibilitat de pròrroga alguna.

PROJECTE CODERS VALÈNCIA: ACCIONS FORMATIVES D'INICIACIÓ A LA PROGRAMACIÓ I CREACIÓ DE PÀGINES WEB DEL PROJECTE CODERS VALÈNCIA.

Condicions per a la contractació d'accions formatives d'iniciació a la programació i creació de pàgines web del projecte Coders València

CURS DE ECODISEÑO I AUTOOCUPACIÓ PER A DONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL

Condicions per a la contractació d'un curs de ecodiseño i autoocupació per a dones en situació de vulnerabilitat social

ESTUDI JURÍDIC ESTRATÈGIC PER A GENERAR OPORTUNITATS EN OCUPACIÓ, INVERSIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ EN L'ECOSISTEMA EMPRENEDOR VALENCIÀ

Condicions per a la contractació de un estudi jurídic estratègic per a generar oportunitats en ocupació, inversió i internacionalziació en l'ecosistema emprenedor valencià.

SERVEI DE CONSULTORIA PER A la IDENTIFICACIÓ D'OPORTUNITATS QUE PERMETEN LA IMPLEMENTACIÓ D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES D'IMPACTE SOCIAL

Condicions per a la contractació d'un servei de consultoria per a la identificació d'oportunitats que permeten la implementació d'activitats econòmiques d'impacte social.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A l'ORGANITZACIÓ D'UNA MISSIÓ DE STARTUPS VALENCIANES DE VITEMPRENDE A SLUSH HÈLSINKI

Condicions per a la contractació d'un servei d'assistència tècnica per a l'organització d'una missió de startups valencianes de Vitemprende a Slush Hèlsinki.

SERVEI D'AUDITORIA DE L'EXERCICI 2017 PER A la FUNDACIÓ CV DEL PACTE PER A l'OCUPACIÓ EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA

Condicions per a la contractació d'un servei d'auditoria de l'exercici 2017 per a la Fundació CV del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.