Trabaja con nosotros Contracta amb nosaltres
Trabaja con nosotros Contracta amb nosaltres

TRANSPARÈNCIA

memoria 2017

MEMÒRIA

En aquest apartat pot consultar-se la Memòria d'Activitats de 2015 realitzada per La Fundació. En aquesta memòria, s'arrepleguen tots els programes, plans i accions que s'han anat desenvolupant durant cada exercici.

De les accions executades s'adona, entre altres aspectes, de la seua durada, les persones participants o beneficiàries, el pressupost destinat, si ha sigut o no subvencionat per alguna entitat i el nivell d'inserció laboral aconseguit.?

oegranigrama