Trabaja con nosotros Contracta amb nosaltres
Trabaja con nosotros Contracta amb nosaltres

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

L'Observatori Socioeconòmic d'Ocupació i Formació, neix davant la necessitat de disposar d'una eina eficaç d'anàlisi que permeta seguir detectant necessitats actuals i tendències de futur de les empreses de la ciutat de València en el camp de la qualificació dels recursos humans. A més, detectar necessitats per a la inserció sociolaboral de les persones aturades i, especialment, l'estabilitat en l'ocupació dirigida a joves, dones, persones aturades i aturades de llarga durada, així com persones amb discapacitat per a la posterior concreció i disseny de programes específics de formació i inserció que s'ajusten a les dades obtingudes.

DIAGNÒSTIC TERRITORIAL

Sota el Programa AVALEM Territori, finançat pel SERVEF, es pretén obtindre un millor coneixement de la realitat socioeconòmica de la ciutat per tal d'adequar les polítiques d'ocupació al territori, realitzant un diagnòstic territorial de la ciutat de València amb perspectiva d'ocupació.

Ha consistit en un procés d'esforç col·lectiu i de reflexió que persegueix, en última instància, la millora de la qualitat de vida dels i les valencianes.


Els objectius assolits amb este diagnòstic són:

 • Identificació dels sectors i àmbits d'impacte social en els quals s'emmarcaran les oportunitats d'ocupació.
 • Identificació de les organitzacions locals idònies per impulsar les oportunitats.
 • Identificació dels jaciments d'ocupació amb major potencial a partir de les necessitats identificades.
 • Identificación de oportunidades de generació d'activitats econòmiques d'impacte social i les oportunitats d'ocupació existents.
 • Mapatge e identificació de xarxes d'actors al territori: administracions públiques, agents socials i econòmics, associacions, fundacions i altres actors estratègics.
 • Identificació d'oportunitats que permeten un efecte cascada de creixement, desenvolupament local i creació d'ocupació.
 • Anàlisi del Mercat de treball i identificació dels recursos del territori.
 • Anàlisi de la Innovació Territorial com a element potenciador per al desenvolupament local: Innovació empresarial, Innovació institucional i Innovació Social. 

Entitat: Fundació C.V. Pacte per l'Ocupació de la ciutat de València. Data d'inici: 23 de desembre de 2016. Data de finalització: 30 de setembre de 2017. Subvenció concedida: 50.000 €

Diagnòstic Territorial per al Foment de l'Ocupació a la Ciutat de València. 2017

Document operatiu


Diagnostico

JORNADES

Jornadas

L'Observatori Socioeconòmic d'Ocupació i Formació de València ha organitzat, mitjançant València Activa, les 'Jornades Participatives del Diagnòstic Territorial per al foment de l'ocupació’ a juliol i novembre de 2017. Estes jornades volen donar a conèixer el Pacte Territorial per l'ocupació de la ciutat de València i dur a terme un debat participatiu entre entitats i persones en el marc del Diagnòstic Territorial per al Foment dl Empre, amb l'objectiu d'aconseguir un diagnòstic compartit de la ciutat de València en matèria d'ocupació i obtenir un discurs grupal i consensuat per cada Àrea temàtica, que servisca de base per al diagnòstic.

Conclusions DAFO 


A juny de 2018 es va celebrar el Seminari-Trobada d'Observatoris Socioeconòmics i urbans locals amb l'objectiu d'estudiar la composició dels observatoris, intercanviar metodologies i compartir bones pràctiques entre els observatoris locals d'ocupació assistents a la trobada.

Dossier Jornades          Ponència 2        Ponència 4        Ponència 6

Ponència 1                     Ponència 3        Ponència 5        Ponència 7

 Informes 


Informes temàtics específics

Dones: 

Joves:

Majors de 54 anys: 

Personas desocupades de llarga durada: 


Informe Mercat de Treball: Moviment laboral Registrat en la Ciutat de València (SERVEF)

 • Abril 2017                                             Gener 2018
 • Maig 2017                                             Febrer 2018
 • Juny 2017                                             Març 2018
 • Juliol 2017                                            Abril 2018
 • Agost 2017                                           Maig 2018
 • Setembre 2017                                    Juny 2018
 • Octubre 2017                                      Juliol 2018
 • Novembre 2017                                  Agost 2018
 • Desembre 2017                                  Setembre 2018                                                                                                                                                                                                                                   Octubre 2018                                                                                                                                                                                                                                     Novembre 2018                             

                                                                       

Informe Indicadors Socioeconòmics de la Ciutat de València (EPA)


Memòries de la Fundació Comunitat Valenciana del Pacte per l'ocupació de la Ciutat de València


Fonts estadístiques

  - EPA 

  - SEPE 

  - SERVEF

  - Oficina estadística. Ajuntament de València


Informes d'Agents Socials i Econòmics pertanyents al Pacte per l'Ocupació

  - UGT-PV 

  - CC.OO. País Valencià

  - Confederaciò Empresarial Valenciana