Trabaja con nosotros Contracta amb nosaltres
Trabaja con nosotros Contracta amb nosaltres

OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

La unitat tècnica analitza diferents variables sociològiques, econòmiques, demogràfiques, legislatives i tecnològiques que interactuen sobre el mercat de treball; i és l'encarregada de l'elaboració del Diagnòstic del mercat laboral de la ciutat de València (Programa AVALEM Territori del SERVEF), que cerca tenir un millor coneixement de la realitat socioeconòmica de la ciutat per a adequar les polítiques d'ocupació al territori.

L'objectiu general de l'Observatori Socioeconòmic d'Ocupació i Formació és Arreplegar, analitzar i difondre informació relativa al comportament del Mercat de Treball Local, així com fer seguiment de les accions en matèria d'ocupació i l'emprenedoria.

Entre els seus objectius específics es troben:

 1. Analitzar les mesures i polítiques desenvolupades en la ciutat de València relacionades amb el mercat de treball.
 2. Recopilar la informació estadística municipal disponible en altres fonts per a la seua anàlisi i estudi.
 3. Estudiar l'estructura i evolució del mercat de treball local.
 4. Difondre i facilitar l'accés a la informació als agents implicats en el desenvolupament de les accions i estratègies que afavoreixen la creació d'ocupació, així com a la ciutadania i institucions en general.
 5. Elaborar indicadors descriptius i analítics per a l'avaluació de les polítiques actives d'ocupació i formació en la Ciutat.
 6. Realitzar la prospecció d'iniciatives econòmiques per a la generació d'ocupació en l'àmbit local.
 7. Coordinar les seues actuacions amb altres observatoris relacionats amb l'Ocupació i la Formació.
 8. Identificar i promoure la coordinació entre els diferents sistemes desocupació, formació, emprenedoria, promoció econòmica i desenvolupament local existents en la Ciutat.
 9. Utilitzar les dades actuals i projeccions per a la planificació dels Planes i Programes a desenvolupar.
 10. Qualsevol altra que contribuïsca a millorar les polítiques actives d'ocupació en la ciutat de València.
Archivadores

DIAGNÒSTIC TERRITORIAL

Sota el Programa AVALEM Territori, finançat pel SERVEF, es pretén obtenir un millor coneixement de la realitat socioeconòmica de la ciutat per a adequar les polítiques d'ocupació al territori, realitzant un diagnòstic Territorial de la Ciutat de València amb perspectiva d'ocupació.

Es tracta d'un procés d'esforç col·lectiu i de reflexió que persegueix, en última instància, la millora de la qualitat de vida dels i les valencianes.

Els objectius d'aquest diagnòstic són:

 • Identificar sectors i àmbits d'impacte social en els quals s'emmarcaran les oportunitats d'ocupació.
  Identificar les organitzacions locals idònies per a impulsar les oportunitats.
  Jaciments d'ocupació amb major potencial a partir de les necessitats identificades.
  Identificar oportunitats que permeten un efecte trencada de creixement, desenvolupament local i creació d'ocupació.

Entitat: Fundació C.V. Pacte per l'Ocupació de la ciutat de València Data d'inici: 23 de desembre de 2016 Data de finalització: 30 de setembre de 2017 Subvenció concedida: 50.000 €Diagnostico

JORNADES

Jornadas

L'Observatori Socioeconòmic d'Ocupació i Formació de València ha organitzat a través de València Activa les 'Jornades Participatives del Diagnòstic Territorial per al foment de l'ocupació’.

Les Jornades volen donar a conèixer el Pacte Territorial per l'ocupació de la ciutat de València i dur a terme un debat participatiu entre entitats i persones en el marc del Diagnòstic Territorial per al Foment dl Empre, amb l'objectiu d'aconseguir un diagnòstic compartit de la ciutat de València en matèria d'ocupació i obtenir un discurs grupal i consensuat per cada Àrea temàtica, que servisca de base per al diagnòstic.

 Informes 


Informes temàtiques específiques


Informe Comprat de Treball: Moviment laboral Registrat en la Ciutat de València (SERVEF)


Informe Indicadors Socioeconòmics de la Ciutat de València (EPA)


Memòries de la Fundació Comunitat Valenciana del Pacte per l'ocupació de la Ciutat de València


Fonts estadístiques

  - EPA 

  - SEPE 

  - SERVEF

  - Oficina estadística. Ajuntament de València


Informes d'Agents Socials i Econòmics pertanyents al Pacte per l'Ocupació

  - UGT-PV 

  - CC.OO. País Valencià

  - Confederaciò Empresarial Valenciana